Recensie Abraham

Noordhollands Dagblad – 4 juni 2007

Enthousiasme als kenmerk musical

Uitvoering door Oecumenische Tiener Theatergroep ‘Sowieso’, zaterdagavond in de hervormde kerk te Zwaag. De groep speelde de musical ‘Abraham’, op tekst van Sander Huisman en Ton Heijboer, muziek van Martijn Arents, Bart Baas en Sander Huisman. De belangstelling voor deze avond was groot.

Deze musical gaat over de moed van aartsvader Abraham, die huis en haard verliet op zoek naar het beloofde land. Het verhaal begint in de veelkleurige beeldenwinkel van Abrahams broer Nachor, waar het besluit om de tocht te aanvaarden niet echt begrepen wordt. Ondanks alle onbegrip van zijn omgeving gaat Abraham toch op pad. Zijn zoektocht brengt hem uiteindelijk, via Egypte, naar het land Kanaän, het door God beloofde land. Hier worden zijn zoons Ismaël en Isaäk geboren.De tekst gaat met zevenmijlslaarzen door het leven van Abraham en de zijnen. Hierdoor ontstond een heel helder scenario. Abraham’s leven, zijn persoonlijke gevoelens van twijfel en geloof, vormen de rode draad in de voorstelling. Aan het einde van de voorstelling blijken deze aan te sluiten bij het overkepelende thema, het ontstaan van het monotheïsme.Kleur, beweging en enthousiasme, dat zijn de begrippen die blijven hangen na het zien van deze musical. En bijzonder veel waardering voor de vindingrijkheid van de ontwerpers en de regie. De complete tocht van Abraham en zijn groep speelde zich af voorin de kerk, waar bewegende decorpanelen de illusie van verschillende plaatsen en handeling mogelijk maakten. Die illusie werd nog versterkt door de kleding, voor iedere scene andere outfits, die door kleur en ontwerp het verhaal en het verloop daarvan op de voet volgden.De gesproken teksten waren belangerijk voor de geschiedenis, maar niet altijd goed te volgen. Maar dat is een kleinigheid, vergeleken bij alles wat deze musical presteerde. Goed spel, dat door zijn gereserveerdheid aansloot bij het bijbelverhaal. Maar door de vele leuke verwijzingen werd ook de verbinding met het hier en nu veelvuldig gelegd.

REGINA ARBOUW