Recensie Jakob

Noordhollands Dagblad – 24 mei 1999

SoWieso knap in Jakob

Musical Jakob met teksten van Gerard van Midden en muziek van Gerard van Amstel, gespeeld door musicalgroep SoWieso onder regie van Ria Abee en Ton Heijboer. Zaterdagavond werd de première gespeeld in de N.H. kerk (ZWAAG).

Musicalgroep SoWieso bestaat acht jaar en heeft in de loop der jaren al een aantal van dit soort muzikale uitingen op de planken gezet. Gezien de achtergrond van de groep is dat steeds een bijbels thema en daarmee blijft men niet binnen de grenzen van de gemeente, maar gaat men ook daarbuiten. En dat levert dan verschillende locaties op, tot en met campings aan toe. Ook met de musical Jakob zal dat weer gebeuren. De groep is groot genoeg om diverse rollen dubbel te bezetten, zodat men niet zo snel ‘nee’ hoeft te zeggen. Het thema is deze keer het verhaal van Jakob maar dat wil niet zeggen dat men daarbij het strikte bijbelverhaal aanhoudt. De grote lijnen zijn er wel maar daarnaast zijn allerlei kleine zijlijntjes toegevoegd waardoor het verhaal een grotere spanning krijgt. En daarnaast spelen de liedteksten een grote rol.Door de leeftijdsopbouw, tussen de tien en twintig jaar, is het soms een beetje vreemd om iemand teksten te horen zeggen en zingen die eigenlijk niet bij zijn of haar leeftijd passen. Maar dat moet je op de koop toe nemen. Het enthousiasme is er niet minder om.Het decor is simpel gehouden. Het is als het ware een grote tent en doormiddel van kleine aanvullingen worden de scènes verder uitgediept. En dat levert soms vertederende beelden op. Maar ook wordt het beeld verder ondersteund door de handelingen te laten zien die het koor zingt. En dat blijkt het sterkste onderdeel van deze hele productie te zijn. Het koor zingt zuiver en vaak ook meerstemmig. Met daarnaast melodieën die makkelijk in het gehoor liggen. Een nadeel is alleen de vaak te sterke begeleiding van het combo waardoor de zang naar de achtergrond werd gedrukt.Sterk onderdeel is dan wel het a capella gezongen lied over het voorstellen van de kinderen van Jakob. Het meest aansprekende lied is wel ‘De liefde lease je niet’ waarin gerefereerd wordt aan een oudtestamentische viagra. Heden en verleden treffen elkaar en de bijbel wordt als het ware vertaald naar een hedendaagse situatie.

HENDRIK VAN DOORN